κάθε φορά που ανοίγει αυτή η σελίδα, οι ομάδες εμφανίζονται σε τυχαία σειρά