Αυτή την στιγμή ο ραδιοφωνικός σταθμός της διαδικτυακής συνάντησης αντιμετωπίζει ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο θα λυθεί πολύ σύντομα…!